Zuzana Pechočiaková

zuzana_pechociakovaNarodila sa na Sv. Valentína v roku 1962, detstvo a gymnaziálne roky prežila v Seredi. V rokoch 1980 – 1986 navštevovala LF UK v Bratislave. Po skončení vysokej školy začala pracovať v nemocnici v Nitre, ktorej zostáva stále verná. Má tri atestácie – I. a II. stupňa z pediatrie a tretiu atestáciu z detskej reumatológie. Žije v Nitre, stará sa o 81-ročného otca, má sestru o 9 rokov mladšiu, ktorá žije v Bratislave. Zmyslom jej života je jej 6 – ročná neter Zuzka. Inak je úplne obyčajný človek so všeobecnými záujmami, rada číta, hrá na klavír, v zime, aj keď nie veľmi dobre lyžuje, navštevuje niekoľkokrát do roka bezdomovcov, podporuje útulky pre psov ….

Neodmysliteľnou súčasťou života je jej práca, práca s deťmi, ktorá ju nesmierne baví a ako sama hovorieva „ nevie si predstaviť, že by mala robiť niečo iné“.

Statočný príbeh Zuzany Pechočiakovej

Na prelome mesiacov máj – jún 2013 som na kliniku prijala malého Miška, v ktorého príjmovej správe boli dôležité medicínske údaje o jeho zdravotnom stave. Pán primár si pri podpisovaní chorobopisov všimol, že v príjmovej správe sú zabielené podstatné údaje týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa. Na základe danej skutočnosti som listom upozornila riaditeľa FN, že v zdravotnej dokumentácii došlo k zabieleniu podstatných údajov o zdravotnom stave dieťaťa neznámou osobou a požiadala som ho o prešetrenie . Odpoveď riaditeľa bola, že úpravu urobila prednostka kliniky v rámci svojej práce ohľadne kontroly chorobopisov. V júli 2013 sa začali diať “zvláštne” veci. Na príkaz pani prednostky – vysťahovať sa z lekárskej izby, aby som uvoľnila miesto mladším kolegom. Pritom kolegyňa, o niekoľko rokov staršia ako ja, v lekárskej izbe zostáva. Vzápätí na lekárskej izbe je vymenený zámok, dostávam príkaz odísť z oddelenia a pracovať na príjmovej a reumatologickej ambulancii. V odbornej ambulancii dochádza k zníženiu ordinačných hodín. Začiatkom októbra som požiadala, aby sme sa na príjmovej ambulancii striedali podľa úväzkov. Poverená primárka mi však povedala, že pán riaditeľ zakázal, aby som sa vrátila na oddelenie, dokonca tvrdil, že sa na oddelenie nikdy nevrátim. V tomto období sme ja a moji 3 kolegovia dostali nové náplne práce, na prvom mieste” povinnosť mlčať o skutočnostiach, o ktorých sa dozvieme pri výkone svojho povolania”, zároveň nám boli odobraté osobné ohodnotenia.

Riaditeľ nemocnice, napriek tomu, že bol plne informovaný o danej skutočnosti, médiám tvrdil, že žiadne bielenie nebolo, že boli doplnené iba nejaké slová, ministerstvo zdravotníctva, taktiež plne informované v novinách uviedlo, že lekárka nehovorí pravdu. V podstate až na tlak médií a po vystúpení rodičov dieťaťa riaditeľ nemocnice uvádza, že prednostkou kliniky bol klamaný.

Na oddelenie som sa vrátila až v decembri na tlak médií.

autor: Zuzana Pechočiaková