Dáša Michalcová a Dagmar Nehezová

Príbeh ako zo zámku (Bojnického)

Ďalšími laureátmi Radu Ďurka Langsfelda sa dnešným dňom stanú:

Dáša Michalcová, odborná pracovníčka na oddelení marketingu Múzea Bojnického zámku, ktorá sa v mene zamestnancov podpísala pod sťažnosť adresovanú  generálnemu riaditeľovi Slovenského národného múzea, ktorou zamestnanci poukazovali na dlhodobé netransparentné verejné obstarávania, z ktorých najznámejší je prípad bojnického lustra. Pani Michalcová bola následne, po 20 rokoch práce pre svojho zamestnávateľa, uvoľnená ako nadbytočná.

Dagmar Nehézová, špecialistka v oblasti kontroly, pracovala na Najvyššom kontrolnom úrade, neskôr ako hlavná kontrolórka Slovenského národného múzea, kde bola generálnym riaditeľom poverená vykonať kontrolu v Bojnickom zámku. Keď písomne potvrdila viaceré porušenia zákona, na ktoré poukazovali i zamestnanci, bolo od nej požadované, aby predmetnú časť z protokolu vypustila, čo odmietla a tento postup zverejnila.  Z ministerstva kultúry bolo následne generálnemu riaditeľovi SNM odporučené aby bol s pani Nehezovou ukončený pracovný pomer.