Oto Žarnay

oto-zarnayVo februári tohto roku, učiteľ a predseda Rady školy na Obchodnej akadémii Polárna v Košiciach, Oto Žarnay, objavil pri kontrole faktúr a zmlúv isté nezrovnalosti. Škola mala podpísanú zmluvu o právnych službách. Paušálne platila za služby 550 € mesačne. Faktúry udreli pánovi Žarnayovi do očí. V oblasti školstva je totiž v prípade právnych sporov bežnou praxou požiadať o pomoc zriaďovateľa, alebo si zaplatiť právnika. Škola ale vynakladala prostriedky na služby, ktoré nepotrebovala, v čase kedy neostávalo na platy zamestnancov (priemerný mesačný plat učiteľa približne zodpovedá výške uvedenej faktúry).

Pán Žarnay začal vo veci okamžite konať. Z poverenia Školskej rady dal vedeniu školy písomný podnet na vysvetlenie sporných faktúr. Otvorený list adresoval aj pani Juríkovej, ako vedúcej referátu správy škôl a školských zariadení na odbore školstva Košického samosprávneho kraja. Pani Juríková zároveň KSK ako zriaďovateľa školy zastupuje v Školskej rade. Namiesto odpovede a hľadania riešenia vzniknutej situácie sa ale pán Žarnay dočkal kaskády problémov.

Ako prvé prišlo predvolanie predsedom odboru školstva Štefanom Kandráčom (Smer SD) na osobný pohovor. Neskôr pán Kandráč aj osobne navštívil zasadnutie Rady školy OA, kde dosiahol nevpustenie médií na rokovanie. Následne na pedagogickej rade školy bol pán Žarnay riaditeľom OA obvinený, že medializuje vnútorné problémy školy a týmto jej škodí. Táto lavína udalostí nakoniec pre Ota Žarnaya skončila výpoveďou z organizačných dôvodov.

Pán Žarnay pritom neurobil nič zlé. Naopak, plnil si len povinnosti predsedu Rady školy. Rada školy je kontrolný a iniciačný orgán, ktorého hlavným zmyslom existencie je verejný záujem. Medzi verejný záujem patrí na prvom mieste efektívne nakladanie s financiami daňovníkov. Ako sa ale postupne ukázalo aj vďaka medializácií prípadu, pán Žarnay pichol do osieho hniezda, ktoré zďaleka nekončilo za múrmi OA Polárna. Predmetná advokátska kancelária mala zmluvu nielen s Obchodnou akadémiou, ale aj s mnohými ďalšími školami v pôsobnosti zriaďovateľa KSK. Taktiež sa ukázalo personálne prepojenie medzi touto kanceláriou a firmou Hydrowood. Jedným z jej majiteľov je aj brat Štefana Kandráča.

Pán Žarnay dal podnet aj na finančnú kontrolu OA Polárna. 24. júna 2013 sa konalo zasadnutie zastupiteľstva košickej samosprávy, kde hlavný kontrolór KSK JUDr. V. Farkaš predložil svoj návrh na finančnú kontrolu OA Polárna. Poslanci za Smer-SD, ktorých je väčšina, jeho návrh nepodporili. Vytvorili tak precedens, keďže sa ešte nestalo, aby poslanci za KSK hlavnému kontrolórovi nedali súhlas k vykonaniu finančnej kontroly.

Najnovší vývoj

Priamo na škole sa pána Žarnaya zastal len jeden kolega, pán Milan Matejovský. Nikto iný z jeho kolegov tak už neurobil. Pán Matejovský dostal taktiež výpoveď. Oficiálny dôvod je opäť nadbytočnosť. Pán Matejovský má rok pred dôchodkom a ak sa už nikde nezamestná, čo je v jeho veku pravdepodobné, môže sa to prejaviť na výške jeho dôchodku.

Za pána Žarnaya sa ale postavili učitelia a učiteľky z miest na celom Slovensku a začali zbierať podpisy na jeho podporu. Svoj podpis môžete pridať aj vy, priamo tu.

Najviac mu pomáha bratislavský učiteľ Vladimír Crmoman,. Dňa 24.6.2013 telefonoval riaditeľ OA Polárna Peter Ivan do školy, kde pán Crmoman učí. Zavolal priamo riaditeľke a v mene pána Kandráča (vedúci odboru školstva KSK) na ňu apeloval, aby s pánom Crmomanom „niečo“ urobila.

Ocenenie

V stredu 14. augusta 2013 na verejnom zhromaždení na Polárnej ulici v Košiciach bude Otovi Žarnayovi udelený rád Ďurka Langsfelda.

Čítajte viac…