Matúš Hríbik

Matúš Hríbik fotoIng. Matúš Hríbik, PhD., lesník, ktorý sa pri stretnutí s korupciou a s vyhrážkami v podniku svojho zamestnávateľa – LESY SR, štátny podnik, rozhodol – na rozdiel od ostatných – nemlčať.

Matúš Hríbik pracoval ako vedúci lesného obvodu na Lesnej správe Červená Skala, ktorá je súčasťou Odštepného závodu Beňuš. Zalesňovanie na jeho obvode vykonávala nadnárodná firma Atalian. Keďže Hríbik zistil, že táto firma fakturované práce nevykonáva kvalitne, resp. ich nevykonáva vôbec, nebol ochotný ich zaplatiť. Išlo o desaťtisíce eur. S dôverou sa obrátil na vedenie svojho závodu, očakávajúc podporu svojho stanoviska. Dočkal sa opaku – nepochopenia, nevraživosti, ba riaditeľ závodu Ing. Peter Morong, bývalý generálny riaditeľ Lesov SR a súčasný vysoký predstaviteľ v regionálnych štruktúrach Smeru mu povedal, že „…ak chce lesníctvo reformovať, tak môže, ale z úradu práce!“. Hríbik neustúpil a prípad oznámil na zákonom zriadenú protikorupčnú schránku podniku. Tam si to však vôbec nevšimli..! O jeho prípade napísal novinár Andrej Bán a tým sa začal systém vyšetrovania, ktorého snahou je dokázať, že na vine je – Hríbik. Okolo Matúša Hríbika sa vytvoril kruh mlčania a strachu. Zastali sa ho však niektorí lesníci, ktorí vydali vyhlásenie Odmietame. Naň nadviazala Správa z trasoviska, v ktorej poukázali na ďalšie nevyšetrené prípady v lesníctve. Ministerka Matečná sľúbila nápravu, no nevykonala vôbec nič. Okresná prokurátorka v Brezne zase nenašla dôvod na poskytnutie zákonnej ochrany tomuto oznamovateľovi korupcie. O prípade bol priamo informovaný aj predseda vlády Peter Pellegrini. Ani ten nič. Vždy bude platiť, že najlepší spôsob riadenia všetkého, lesníctva i štátu je osobný príklad. Paradoxne to v tomto prípade dokazujú obe strany…

Ocenenie Matúša Hríbika Radom Ďurka Langsfelda – 19.5.2019 v Banskej Bystrici.