Vladimír Tejbus

Foto TejbusIng. Vladimír Tejbus, CSc., bývalý ústredný banský inšpektor, vedúci oddelenia banskej bezpečnosti na Hlavnom banskom úrade v Banskej Štiavnici.

Bývalým sa stal preto, že si vo svojej funkcii dovolil nesúhlasiť s oficiálnymi závermi vyšetrovacej komisie, ktorá tragickú smrť 20 baníkov v roku 2009 v Bani Handlová  pripísala na vrub nešťastnej zhody náhod a nepredvídateľnej prírody, bez zavinenia človekom.

Vladimír Tejbus totiž  poukázal, že príčinou tragédie bolo zlyhanie ľudského faktora – v bani neboli dodržané  základné požiadavky bezpečnostných predpisov na úseku protipožiarneho zabezpečenia bane, povedané úplne jednoducho –  nebolo čím hasiť požiar. Nesprávny bol aj postup pri likvidácii samotného banského požiaru.

Oficiálnym dôvodom jeho prepustenia bolo konštatovanie zamestnávateľa, že pán Tejbus porušil  povinnosti štátneho zamestnanca  tým, že nezachoval mlčanlivosť, keď o zistených nedostatkoch  prehovoril a dovolil si o tom všetkom vypovedať na polícii.

Je to absurdné – išlo, a stále ide, o podozrenie zo spáchania závažného trestného činu, nie len vo veci samotného banského nešťastia, ale aj podozrenia zo spáchania zločinu marenia spravodlivosti pri jeho vyšetrovaní a vtedy je naopak povinnosť nemlčať.

Dnes je nezamestnaný, súdi sa o neplatnosť výpovede, on sám je vyšetrovaný, pretože predseda Hlavného banského úradu dal naňho trestné oznámenie za údajné „narušenie integrity svojej osobnosti“ a spôsobenie „mučivých útrap“, ktoré mu Tejbus údajne pôsobil tým, čo si dovolil urobiť. Pritom sa verejne proklamuje boj proti korupcii a vyzývajú sa občania, aby podávali oznámenia o nekalých praktikách a sľubuje sa mi ako oznamovateľom  „účinná“ ochrana… Všetci doterajší laureáti Radu Ďurka Langsffelda by o pravdivosti a úprimnosti takýchto slov vedeli povedať svoje…

Ocenenie Vladimíra Tejbusa Radom Ďurka Langsfelda – 23.10.2017 v Prievidzi