List ministerke zdravotníctva

Vážená pani ministerka,

Vaše súčasné poslanie je neľahké, a to iste aj preto, že vyžaduje dôležité rozhodnutia v oblasti, nad ktorú citlivejšej ani niet. Pri takomto údele je múdre nestratiť nielen profesionálnu orientáciu, ale aj ľudský nadhľad, pretože čas raz vystaví účet každému z nás.

Príbeh Zuzany Pechočiakovej je príbehom lekárky, ktorá sa v krízovej situácii rozhodla správne. Netušíme, koľkí z nás by dokázali v obdobnej situácii konať podobne ako táto statočná žena, s určitosťou však vieme, že takéto príklady všetci veľmi potrebujeme. Práve vysokí úradníci štátu by mali takéto príklady – vnímajúc nesmiernu silu a význam ich posolstva – dávať za vzor všetkým občanom krajiny. Krajiny, kde sa denne odohráva množstvo tichých ťaživých bojov vo svedomiach ľudí, ktorí sa rozhodujú medzi pravdou a strachom. Nečudujme sa, že v týchto súbojoch často víťazí práve strach, pretože neoceňovanie, či dokonca prenasledovanie ľudí, ktorí prejavili občiansku statočnosť, nie je, žiaľ, ničím výnimočným. To  nie je  pre budúcnosť  Slovenska dobré.

Vážená pani ministerka, Vaše doterajšie vyjadrenia k príbehu doktorky Pechočiakovej vytvárajú dojem, že si jej statočný a vysoko profesionálny čin, keď záujem pacienta povýšila nad falošnú kolegialitu i nad svoj strach, nevážite. Dokonca ste ju nepochopiteľne obvinili z klamstva. Nemrzí Vás, že ste tým bolestivo ublížili nielen statočnej lekárke, ale i rezortu, ktorý riadite? Nehanbíte sa pred rodičmi malého Miška, ktorého pred možnými vážnymi následkami nedôslednej liečby možno zachránila práve odvaha a profesionálna česť pani doktorky Pechočiakovej? Necítite, že ste tým občanov obrali o ďalší kus viery v spravodlivé fungovanie ich krajiny? A predovšetkým – nie je škoda, že nevyužívate takéto krásne príbehy k tomu, aby ste pacientom, ktorým už zajtra môže byť každý z nás, odkázali, že v našom utrápenom zdravotníctve pracujú veľkí ľudia, pre ktorých je pacient za každých okolností vrcholom ich  snaženia?

Iste, chyby robíme všetci, naša ľudskosť nám ich však umožňuje priznať a neraz aj odčiniť. Vy ešte máte možnosť urobiť jedno aj druhé. Žiadame Vás, urobte tak. Urobte tak pre svoju statočnú lekárku. Urobte tak pre svoj nedocenený rezort. Urobte tak pre ochranu zdravia našich občanov. Urobte tak aj pre podlomené morálne zdravie našej krajiny. No urobte tak i pre zachovanie vlastnej sebaúcty. Dnes to všetko ešte môžete. Zajtra však už môže byť neskoro. Pre Slovensko, no možno i pre Vás.

Účastníci slávnostného udelenia Radu Ďurka Langsfelda MUDr. Zuzane Pechočiakovej

Nitra, 26. februára 2014

Pozrite si záznam z celého podujatia